Manifest Analyse

Våre analytikere

Våre analytikere har spisskompetanse på områder som privatisering og velferdstjenester, grønn industri, pensjon og eldreomsorg.

Magnus Marsdal

Analytiker

Astrid Hauge Rambøl

Analytiker og Sosiolog

Sigurd Jorde

Analytiker

Emil Øversveen

Analytiker og Sosiolog