Manifest Analyse

Analytiker

Sigurd Jorde

sigurd.jorde@manifest.no

95800461

Sigurd Jorde (f. 1974) jobber med blant annet grønn industri og helse- og omsorgsektoren.

Han har bakgrunn fra Framtiden i våre hender, Utviklingsfondet og Fellesrådet i Afrika.

Publikasjoner skrevet av Sigurd

Notat 3 - 2023

Sigurd Jorde

Kan norsk havvind kollapse?

Tre modeller for statlig eierskap som kan sikre videre utvikling av grønn industri

Notat 1 - 2023

Emil Øversveen og Sigurd Jorde

«Alle gode krefter»

En analyse av Høyres argumenter for privatisering av offentlige tjenester

Våre analytikere

Magnus Marsdal

Analytiker

Astrid Hauge Rambøl

Analytiker og Sosiolog

Emil Øversveen

Analytiker og Sosiolog