Manifest Analyse

Analytiker og Sosiolog

Emil Øversveen

emil.oversveen@manifest.no

948 62 884

Emil Øversveen (f.1990) jobber blant annet med arbeidsledighet, helse, pensjon og sosial ulikhet.

Han er i tillegg postdoktor i sosiologi ved NTNU.

Publikasjoner skrevet av Emil

Notat 2 - 2023

Emil Øversveen

AFP-striden i privat sektor

Reformert AFP ligger an til å bli et viktig spørsmål ved hovedoppgjøret 2024.

Notat 1 - 2023

Emil Øversveen og Sigurd Jorde

«Alle gode krefter»

En analyse av Høyres argumenter for privatisering av offentlige tjenester

Emil Øversveen

Et eksperiment med folkehelsa

Evaluering av forslaget om høyere pensjonsalder

Notat 1 - 2022

Emil Øversveen

Et mindre solidarisk pensjonssystem?

Vinnere og tapere i det nye pensjonssystemet

Våre analytikere

Magnus Marsdal

Analytiker

Astrid Hauge Rambøl

Analytiker og Sosiolog

Sigurd Jorde

Analytiker