Manifest Analyse

Kunnskap er makt

De som kjemper for en bedre verden bør ha de beste argumentene, basert på fakta som folk flest forstår.

Les våre nyeste publikasjoner:

Vi er et partipolitisk uavhengig senter for samfunnsanalyse, forankret i demokratiske grunnverdier som individets frihet, folkelig deltakelse, vitenskapelig dokumentasjon og økonomisk rettferdighet.

Manifest Analyse har tro på folkelig opplysning og saklig debatt. Vårt mål er å forklare komplekse saksforhold på måter som alle kan forstå.

Få ferske samfunnsanalyser tilsendt på e-post: