Manifest Analyse

Om Manifest Analyse

Vi er et partipolitisk uavhengig senter for samfunnsanalyse, forankret i demokratiske grunnverdier som individets frihet, folkelig deltakelse, vitenskapelig dokumentasjon og økonomisk rettferdighet.

Manifest Analyse har tro på folkelig opplysning og saklig debatt. Vårt mål er å forklare komplekse saksforhold på måter som alle kan forstå.

1. «Hvilke tema jobber dere med?»

Veldig kort fortalt: Arbeidsliv, velferdsstat og samfunnsøkonomi.

Du kan lese mer om våre tema, saker og prosjekter her.

2. «Hva produserer dere?»

Kort fortalt: Manifest-pamfletter, lengre rapporter, kortere notater og Manifestkonferansen.

Våre eksperter bidrar også til samfunnsdebatt via TV, radio, aviskronikker, foredrag over hele landet og i samarbeid med Forlaget Manifest og Manifest Media.

3. «Hvem finansierer Manifest Analyse?»

Det meste av finansieringen kommer fra Norges sterkeste folkebevegelse: Over 260 ledd i fagbevegelsen over hele landet, i privat og offentlig sektor, helt opp til Unio og LO sentralt, er Manifest Analyses abonnenter.

Abonnentene mottar minst tre ganger i året en av de unike Manifest-pamflettene, der eksperter, forskere og journalister formidler litt kompliserte saker i et språk som alle forstår.

I tillegg har vi billettinntekter fra Manifestkonferansen og ekstern delfinansiering av prosjekter.

4. «Kan dere kalle dere uavhengige, når dere er finansiert av fagbevegelsen?»

Vi er økonomisk avhengig av våre abonnenter på samme måte som Aftenposten er avhengig av sine. Men vi er ikke overstyrt av abonnentene, like lite som Aftenposten er. Motsvarende er det heller ingen av de 260 abonnerende organisasjonene som «hefter» for vår virksomhet.

Abonnentene har innflytelse på virksomheten gjennom Fagligpolitisk råd.

5. «Tar dere partipolitisk stilling?»

Manifest Analyse er partipolitisk uavhengig. Vi skal fremme demokratiske verdier og faktabasert samfunnsdebatt og ikke noe bestemt parti. Vår forankring i fagbevegelsen og våre grunnverdier plasserer oss på rødgrønn side av norsk partipolitikk.

Det er tradisjon for at minst en folkevalgt fra hvert av de tre partiene Ap, SV og Rødt er representert i styret for Manifest Analyse.

6. «Ligger det ikke en elitistisk holdning til politikk til grunn for slike ‘institutter’ og ‘tankesmier’?»

Tradisjonelt har den typiske «think-tank» vært finansiert av milliardærer og storselskaper som opplever sin maktposisjon truet av demokratiet. De har investert betydelige summer i private «institutter» som omdanner økonomiske styrke til innflytelse over samfunnsdebatten.

Stikk motsatt av slike maktinstrumenter finansiert ovenfra, er Manifest Analyse finansiert nedenfra. Ikke av eiernes private formuer, heller ikke av staten, men av innbyggernes egne, frivillige fagorganisasjoner.

Sånn sett, med vår unike forankring i den demokratiske grasrota, er Manifest Analyse det omvendte av de mange tankesmiene finansiert av og for interessene til det private næringslivet.

Våre utredninger kan likevel aldri erstatte utviklingen av politikk i foreninger, forbund og partier. Vårt oppdrag er å understøtte, ikke overstyre, det folkelige organisasjonsdemokratiet.