Manifest Analyse

Styret i Manifest Analyse

I Manifest Analyses styre sitter representater fra fagbevegelsen og de rød-grønne partiene. Det er tradisjon for at minst en folkevalgt fra hvert av de tre partiene Ap, SV og Rødt er representert i vårt styre.

Styreleder:
Hilde Nylén

Styrets øvrige medlemmer:

Svend Morten Voldsrud
Christian Samuelsen
Rina Mariann Hansen
Hilde Rød-Larsen
Nora Fjelddalen
Freddy André Øvstegård
Natalia Zubillaga
Charlotte Therkelsen

Emil Øversveen (ansatterepresentant)