Manifest Analyse

Fagligpolitisk råd

Våre abonnenter har innflytelse på virksomheten gjennom Fagligpolitisk råd. Vår finansiering kommer i all hovedsak fra abonnentene, som består av over 260 ledd i fagbevegelsen over hele landet, i privat og offentlig sektor, helt op til Unio og LO sentralt.

Vi er økonomisk avhengig av våre abonnenter, men er ikke overstyrt av dem.

Fagligpolitisk råd består nå av følgende representanter:

 • Natalia Zubillaga, leder NTL UiO
 • Odd Arild Viste, organisasjonstillitsvalg Utdanningsforbundet Bergen
 • Vivianne Jacobsen, leder Frisørenes fagforening
 • Siri Sætre Follerås, leder Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo
 • Felicia McGill Cephas, tillitsvalgt, Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Christoper Talgø, tillitsvalgt Klubben oljeserviceselskapet Archer
 • Emil Haugen, leder El og IT Nordland
 • Janne Lisesdatter Håkonsen, tillitsvalgt Lokomotivmandsforbundet
 • Ørjan Antonsen, leder avd. 726 Rørleggernes forening og målekontor
 • Ingunn Strand Johansen, fylkesleder, FO Viken
 • Wenche Husorm, hovedtillitsvalgt, Creo Bergen kommune
 • Alex Tarkan Sen Evanger, plasstillitsvalgt SL
 • Charlott Pedersen, tillitsvalgt Handel og kontor
 • Kåre Pedersen, tillitsvalgt, NNN Tine Heimdal