Manifest Analyse

Tema

Arbeidsliv

Høy produktivitet og høy sysselsetting handler ikke om å jobbe mest mulig, men på en bedre og mer inkluderende måte.

I en tid preget av amerikanisering av arbeidslivet, ansiktsløst byråkrati, kortsynte kostnadskutt og berikelser av elitene, hvordan kan vi videreutvikle norske tradisjoner for et mer egalitært arbeidsliv med vekt på yrkesutøvernes verdighet, innovasjon og kvalitetsutvikling?

Temaansvarlige

Portrett av Magnus Marsdal