Manifest Analyse

Tema

Velferdsstat

Norge har utviklet et av verdens mest effektive og rettferdige samfunn på grunn av sterke fellesløsninger innen velferd og arbeidsliv, ikke på tross av dem. Økonomisk sett har vi ikke råd til å ødelegge velferdsstaten.

Hvordan kan vi trygge og videreutvikle våre felles, ikke-kommersielle velferdsløsninger, til beste for kommende generasjoner?

Temaansvarlige

Portrett av Emil Øversveen
Portrett av Astrid Hauge Rambøl