Manifest Analyse

Kurs og foredrag

Inviter oss til å holde kurs og foredrag for din virksomhet eller klubb/forbund! Vi kommer gjerne på besøk.

Som abonnent får du redusert pris på våre kurs og foredrag.

Under finner du oversikt over alle kurs og foredrag vi tilbyr. Innhold kan tilpasses etter ønske.

Ta kontakt direkte med våre utredere, eller med oss på tankesmie@manifest.no for å avtale tidspunkt.

For honorarer og prinsanslag kan en ta kontakt med hanna.randgaard@manifest.no.

VÅRE KURS OG FOREDRAG

PENSJONSPOLITIKK
Pensjon er en av fagbevegelsens viktigste kampsaker, og handler om å sikre arbeidsfolk retten på en verdig avgang fra arbeidslivet. For tiden går pensjonssystemet gjennom store endringer, som blant annet kan føre til hevet pensjonsalder og en omlegging av AFP-ordningen. Dette foredraget gir en lettfattelig innføring i hvordan dagens pensjonssystem fungerer, og hva som står på spill i dagens pensjonspolitiske debatter. Foredraget er basert på Manifest-pamfletten En verdig avgang?, og kan tilpasses etter ønske.

HVA ER ARBEIDSLINJA?

Det siste årets debatt om arbeidslinja har splittet både partiene på venstresiden og fagbevegelsen. Men hva er egentlig arbeidslinja, og hva er nytt sammenlignet med velferdspolitikken som har blitt ført i Norge tidligere? Dette foredraget gir en innføring i arbeidslinjas historie, med særlig fokus på hvordan arbeidslinja har ført til en strengere og mer individualisert arbeidsmarkedspolitikk, og hvilke konsekvenser dette får for fagbevegeslen. Øversveen har forsket på arbeidslinja, og kan tilpasse foredraget etter ønske.

ULIKHET I NORGE

Visste du at Norge har en av verdens høyeste tettheter av milliardærer, og at de rikeste skatter mindre av inntekten sin enn det du gjør? Disse og andre spørsmål belyses i dette foredraget, som gir en oppdatert oversikt over hvordan det står til med det norske forskjellsamfunnet. Vi går gjennom den norske inntekts- og ulikhetsfordelingen, og viser hvordan dette gir utslag i politikken, i skolen og i folks helsetilstand. Foredraget kan tilpasses etter ønske.

ARBEID OG HELSE

Alle som har hatt en jobb vet at arbeidet påvirker den fysiske og psykiske helsa. Men hva veit vi egentlig om forholdet mellom arbeid og helse, og hvordan kan fagbevegelsen forholde seg til dette forholdet? I dette foredraget gis en innføring i forholdet mellom sosial status og helse, med særlig fokus på forskjeller mellom yrkesgrupper og næringer. Øversveen har skrevet en lærebok om sosial ulikhet i helse, og har lang erfaring med å formidle om temaet. Foredraget kan tilpasses etter ønske.

TA KONTAKT MED EMIL ØVERSVEEN FOR AVTALE
emil.overveen@manifest.no

SKRIVEKURS

Har organisasjonen din et ønske om å prege dagsorden gjennom media? Har dere en ambisjon om å skrive flere leserinnlegg? Vi har laget et kurs for fagforbund og organisasjoner hvor vi diskuterer rammene for mediearbeid, hvordan “komme på” i nyhetene og hvordan skrive meningsinnlegg. Jorde har lang fartstid i både media og som kommunikasjonsrådgiver i flere organisasjoner.

OFFENTLIG VELFERD: MED FARE FOR KLASSEDELT ELDREOMSORG
Andelen innbyggere over 80 år skal tredobles innen 2060. Pårørende og ansatte i helse og omsorg forteller om en norsk eldreomsorg som allerede er på bristepunktet: Bestemor får dusje hver tredje uke. Utmatta ansatte slutter. Hvis ikke fellesskapet kan gi de eldre trygghet, vil det vokse fram kommersielle løsninger. De velstående vil kunne kjøpe seg til gode tjenester, mens vanlige folk må ta til takke med et skrantende tilbud. Hva vil skje hvis vi ikke styrker helse og omsorg? Hvordan kan vi unngå at resultatet blir en klassedelt eldreomsorg? Foredraget er basert på Manifest-pamfletten Bære eller briste – På vei mot en klassedelt eldreomsorg?, og kan tilpasses etter ønske.

TA KONTAKT MED SIGURD JORDE FOR AVTALE
sigurd.jorde@manifest.no